Điểm danh các nhân tố quyết định chiều cao của con

Điểm danh các nhân tố quyết định chiều cao của con

Biengan.org - Gen di truyền, giới tính, dinh dưỡng...là một trong những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chiều cao của con trẻ trong tương lai.

Ghi rõ nguồn http://biengan.org khi đăng tải lại bài viết này Link bài viết: Điểm danh các nhân tố quyết định chiều cao của con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>